Philips Sustainability

Philips investeert in de ontwikkeling van groene technologieën en biedt zijn klanten de kans om dag na dag bij te dragen aan een gezondere wereld door te kiezen voor groene producten. Het bedrijf onderneemt acties om de milieu-impact van hun activiteiten voortdurend te verminderen en tegelijk gezonde ecosystemen veilig te stellen. Om dit zowel intern te communiceren naar alle medewerkers binnen het bedrijf als met klanten produceerden we deze video die volledig werd opgebouwd uit statische archiefbeelden. Deze foto’s werden dynamisch gemaakt door verschillende lagen en grafische elementen toe te voegen.