Anubex
Interactieve Motion Graphics video

Anubex is een Belgisch IT bedrijf gespecialiseerd in het updaten van verouderde IT platformen. Anubex begreep terecht dat interactieve video de beste manier is om toekomstige cliënten te informeren over hun expertise. Voor Anubex is het van essentieel belang om de complexe workflow te visualiseren op een eenvoudig te begrijpen manier. En, het is belangrijk om extra informatie aan de video toe te voegen zonder hem te overladen of hem onnodig lang te maken. Deze clickable animatievideo is geproduceerd in nauwe samenwerking met het management team van Anubex. Eén van de uitdagingen bij de productie van de video was dat de volledige workflow en alle activiteiten van Anubex zich afspelen in cyberspace. Er bestond geen enkele visuele weergave van de processen waar we ons op konden baseren. Ieder onderdeel van het proces moest op een symbolische manier gevisualiseerd worden.

Interactiviteit werd toegevoegd om de kijker meer relevante info te geven op bepaalde momenten, daarnaast biedt interactiviteit in de video ook het bijzondere voordeel dat je kijkers kan doorsturen naar een plek die relevant is, waar meer info te vinden is. Daarnaast trek je de kijker veel dieper in je sales funnel. Contacteer ons om je eigen interactieve video te bespreken.